Blog

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Čím je vynimočný hovädzí dobytok z farmy Turová

NAŠE ZVIERATÁ:

sú ekologické = sú chované aj porážané v “ekologickom hospodárstve”. Poľnohospodári, ktorí produkujú svoje výrobky v systéme ekologického hospodárstva, musia dodržiavať presne stanovené pravidlá, ktoré sú upravené zákonmi a kontrolované viacerými inšpekčnými orgánmi. Pri ekologickom chove hovädzieho dobytka získava zákazník množstvo výhod, ktoré sú popísané ďalej.

neužívajú antibiotiká = pri masovom chove dobytka či hydiny je dnes používanie antibiotík úplne bežné. Problémom však je, že sa nepodávajú len v prípade ochorenia, ale aj preventívne. Ak chovatelia prekračujú zákonmi stanovené dávky, zvyškové antibiotiká sa pri konzumácii mäsa dostávajú do ľudského organizmu, čím sa stávame voči antibiotikám rezistentní. Znepokojivo znie aj informácia, že len 25% antibiotík vo svete sa používa v humánnej medicíne. Celé tri štvrtiny spotreby antibiotík míňa poľnohospodárstvo – chovatelia dobytka, hydiny, ale aj pestovatelia rastlín.

neužívajú rastové hormóny a nie sú liečené hormonálnymi liekmi = v konvenčných chovoch sa hormóny používajú bežne na stimulovanie reprodukcie a rastu. Keďže kravy sú chované najmä pre vysokú mliekovú úžitkovosť, nastáva u nich útlm reprodukčnej činnosti. Podaním hormónov sa vyvoláva ruja a oplodnenie kráv sa dosahuje umelo. V ekologickom chove je takýto postup prísne zakázaný. Bežná je tzv. prirodzená plemenitba, kde v stáde pôsobí plemenný býk, ktorý zabezpečuje teľnosť kráv.

sú takmer celý rok na paši = naše zvieratá takmer nepoznajú kravíny. Našou snahou je, aby väčšinu svojho života trávili v prírode, ktorá je pre neprirodzeným prostredím a poskytuje im voľnosť potrebnú pre ich vývoj a taktiež prirodzene dostupnú potravu.

sa nevozia v kamiónoch = nemajú sa totiž kam voziť. Väčšina našich zvierat sa narodila, žije a je porážaná priamo na našej farme. Preto zvieratá nepoznajú stres z tlačenia sa pri masovom prevoze veľkými autami.

nepoznajú stres = od narodenia po porážku žijú veľmi prirodzeným životom, ktorý zabezpečuje najvyššiu kvalitu neskôr spracovaného mäsa.

jedia len krmivo bez pesticídov a umelých hnojív = naše zvieratá sú chované len krmivom, ktoré nebolo vypestované pomocou umelých hnojív a nesmelo byť ošetrované chemickými prípravkami.MINOLTA DIGITAL CAMERA

nejedia geneticky modifikované krmivo = cieľom geneticky modifikovaných rastlín je získať pomocou zásahu do genetického kódu organizmu rastlinu s niektorou špecifickou vlastnosťou ako napríklad schopnosť kukurice produkovať toxín zabíjajúci škodcu alebo odolnosť sóje voči postrekom na buriny. Tieto ich vlastnosti a najmä ich dopad na životné prostredie a potencionálne zdravotné riziká sú však stále predmetom pomerne búrlivých diskusií. Ekologické hospodárstvo takéto plodiny zásadne nepoužíva a pri ochrane rastlín proti škodcom využíva len ekologické postupy.

nejedia kukuričnú siláž = kukuričná siláž sa využíva najmä v intenzívnych chovoch a zabezpečuje zvyšovanie mliečnej produkcie a rýchle priberanie zvierat. Zároveň je však zodpovedná za rýchlejší úhyn zvierat, keďže nie je prirodzenou potravou dobytka. Naše zvieratá konzumujú len pre neprirodzenú potravu – trávu, seno a senáž.

sú mäsové plemená = na našej farme sa venujeme chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka, označovaný aj ako chov kráv bez trhovej produkcie mlieka. Chováme plemená Charolais, Mäsný simentál a Limousin.

sú Slováci = na našom bitúnku porážame len zvieratá z našej farmy alebo od chovateľa z ekologickej farmy Pri troch kameňoch z Dubového, takže presne poznáme pôvod každého zvieraťa. V prípade ktoréhokoľvek kúska mäsa Vám vieme garantovať jeho úplný slovenský pôvod.