Blog

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Predstavujeme farmu Turová „s čistým svedomím“, ktorá dodáva hovädzinu a teľacinu do našej Bratislavskej predajne.

Chovu mäsových plemien hovädzieho dobytka sa na Farme Turová venujeme od roku 2006.

Od roku 2008 je celý chov registrovaný v systéme ekologického poľnohospodárstva, kde je nutné dodržiavať prísne stanovené pravidlá upravené zákonmi a kontrolované inšpekčnými orgánmi.
MINOLTA DIGITAL CAMERA

Naša farma hospodári na vyše 235 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako krmovinová základňa pre nami chované zvieratá.

Od počiatku bol hlavným produktom našej farmy mäsový dobytok a v menšej miere bioseno. Vzhľadom na neexistenciu bitúnku, ktorý by bol schopný porážať hovädzí dobytok v kvalite BIO, všetky naše zvieratá končili zamiešané s neekologickými zvieratami v jednom kamióne, ktorý ich odviezol na porážku alebo ďalší výkrm do zahraničia.

Uvedená medzera na trhu nás inšpirovala k výstavbe ekologického bitúnku určeného na porážku hovädzieho dobytka.

MINOLTA DIGITAL CAMERAV lete 2013 sme ukončili výstavbu prvej etapy ekologického bitúnku a rozrábky pre hovädzí dobytok.
Pojem ekologický bitúnok znamená, že sú v ňom porážané len ekologické zvieratá, takže nemôže dôjsť k zámene mäsa za neekologické. My vám ponúkame mäso v zaručenej kvalite BIO od zvierat s prevereným pôvodom. Rovnaký dôraz kladieme aj na maximálnu kulinársku kvalitu mäsa, ktorá je veľmi závislá od postupov pred, počas a po porážke. Preto je náš bitúnok riešený tak, aby sme dokázali zabezpečiť upokojenie zvieraťa pred porážkou, bezstresovú porážku, postupné vychladzovanie a zrenie mäsa v dvoch etapách.


Uvedené procesy vieme garantovať vďaka tomu, že náš bitúnok je nízko kapacitný, aktuálne porážame maximálne 2 až 3 kusy dobytka týždenne. Pre porovnanie, kapacita priemyselných bitúnkov je vyše 500 kusov týždenne, preto je nereálne očakávať od nich dodržiavanie na čas a financie náročných procesov.